حمل و نقل داخلی

 

 حمل مایعات در شرکت حمل و نقل هژیر بار به دو روش دوره ای و موردی انجام می شود. حمل دوره ای عمدتا مربوط به مجتمع های پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، صنایع نفت و گاز و شرکت بزرگ صنایع پایین دستی بوده و حمل موردی در این شرکت عمدتا مربوط به شرکت های صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی میباشد.

نحوه ارسال صورتحساب حمل داخلی

صورتحساب حمل محمولات مایع در هر دو روش موردی و دورهای پس ازتائید رسید محوله توسط  مشتری و وصول اسناد حمل ارسال می شود

ضمنا کلیه محمولها پس از ارسال محموله ، مشخصات حمل را در قالب پیام کوتاه از طریق پیامک به شماره تلفن همراهی که از سوی مشتری اعلام می شود ، ارسال می نمایند.  

مواد قابل حمل

   بنزین ،  گازوئیل ،  نفت ،  میعانات گازی