ناوگان

شرکت حمل نقل فرآورده های نفتی هژیر بار ایلام به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات ویژه ، ایمن و تحت کنترل بازرسان فنی برخوردار میباشد . نحوه استفاده از این تجهیزات به خواص شیمیائی محمولات شامل وزن حجمی ، درجه اشتعال ، میزان خورندگی ، فشار ، دما  و... بستگی دارد که با توجه به موارد ذکر شده شامل بیش از 120 دستگاه نفتکش تحت پیمان این شرکت می باشد.که آمادگی وتوانایی لازم جهت حمل محمولات شما مشتریان عزیز را در زمانبندی مورد نظر شما دارا می باشد.